Brc Yazılım Ve Bilişim Hizmetleri

Brc Yazılım, web tasarımı, hosting ve domain tescil alanında faaliyet göstermek, firmalara İnternet ve bili�im teknolojilerini kaliteli ve uygun imkanlarla sunmak amacıyla, Mart 2005´de kurulmu�tur.

Misyonu; Hızla geli�en ve durdurak bilmeyen teknolojik geli�meleri, sürekli takip etmek ve yenilikleri mü�terilerine hızla sunmak olmu�tur.

Ticaret anlayı�ı; çalı�tı�ı firmalarla, Pazarlama mantı�ından ziyade uzun süreli dostluk ve güvene dayali ili�kiler kurmaktır. Omuzlarımızdaki en a�ır yük mü�terilerimizin güvenidir ve biz bundan çok memnunuz�

Brc Yazılım ve Bilişim Hizmetleri İrtibat Yetkilisi