Alp Havacılık

Alp Havacılık, yapısal uçak parçalarının ve çok küçük toleranslarda üretim gerektiren dinamik motor bile�enlerinin hassas imalatında geni� bir tecrübeye sahiptir.Alp Havacılık aynı zamanda alt asambleler üretir ve bunlar için gerekli tüm testleri gerçekle�tirir.Sac Metal üretim tesisleri 50#34# X 40#34# ölçülerinde üretim yapabilme kabiliyetine sahiptir.Alp Havacılık sayısı 75#39# e varan dünya markası yeni nesil 4 ve 5 eksen freze ve torna tezgahlarıyla modern teknolojiyi yakından takip etmektedir.
Tamamen entegre titanyum i�leme ve �zel İ�lem Hatları
Alp Havacılık titanyum bar malzeme, titanyum dövme ve döküm malzeme i�leme konusunda oldukça geni� tecrübeye sahiptir.Titanyum ürün ve asamblelerin üretiminde 4 ve 5 eksenli hassas makineler, dahili özel i�lem hatları kullanılmakta ve son kabul testleri uygulanmaktadır.

Bu firma sayfasının kısayolunu kaydet.

Alp Havacılık İrtibat Yetkilisi